شنیدن با یک گوش مثل دیدن با یک چشم ممکن است اما کامل نیست. کسانی که کم شنوایی یک طرفه دارند نیاز شنوایی اولیه شان برآورده می شود، اما ممکن است آگاهی کامل نسبت به محیط نداشته باشند. پیدا کردن راه حلی برای کم شنوایی یک طرفه ممکن است برای همه ضروری نباشد اما برای کسانی که به واسطه موقعیت اجتماعی و شغلی خود نیازمند آگاهی بیشتری از اصوات و محیط هستند، وجود یک سیستم کمکی ارزشمند است.

یکی از بهترین راه حل ها برای کم شنوایی یک طرفه استفاده از سیستم های CROS است. سیستم  CROS، سیستمی است که برای افراد دارای کاهش شنوایی یک طرفه به کار می رود. نحوه ی عملکرد آن به این صورت است که دستگاهی با شکل ظاهری یک سمعک بر روی گوش بدتر قرار دارد و صداهایی را که از این سمت می آیند، می گیرد و آن را از طریق امواج بی سیم به سمعکی که بر روی گوش بهتر فرد قرار دارد می فرستد و بدین ترتیب این صداها نیز قابل شنیدن می شوند.

سمعکی که بر روی گوش بهتر قرار گرفته اصوات را تقویت نمی کند مگر آنکه خود گوش بهتر هم دارای درجاتی از کم شنوایی باشد. در این حالت به این سیستم، BiCROS  گفته میشود.

سیستم  CROS، بر روی صداهای گفتاری موجود در محیط تمرکز می کند و بنابراین از نویز زمینه می کاهد تا شما به راحتی بتوانید آنچه را که می خواهید بشنوید.

ازآنجایی که این سیستم صدای شنیده شده در سمت گوش بدتر را به گوش بهتر می فرستد، بنابراین در هنگامی که در ماشین هستید نیز به شما این امکان را می دهد تا صدای افرادی که در سمت گوش بدترتان هستند را بشنوید. فرد با شنیدن صداهایی که ازهر دوجهت به گوش او می رسند، آگاهی بیشتری نسبت به محیط صوتی اش پیدا می کند.

استفاده از این سیستم بسیار ساده است. تنها لازم است آن را روشن کنید تا بتوانید به راحتی صداهای موجود در هر دو طرف بشنوید.