وزوز احساس شنیدن صدایی اضافه در گوش است در حالی که هیچ صدای خارجی وجود ندارد. این صدا ممکن است به شکل های مختلف همچون صدای زنگ، بوق، کلیک و… باشد و می تواند شدت ها و فرکانس های متفاوت در افراد مختلف داشته باشد.

گاهی وزوز آنچنان آزار دهنده است که می تواند مانع از تمرکز و به خواب رفتن فرد شود و یا در موارد شدیدتر حتی فرد را از خواب بیدار می کند. همچنین این صدا می تواند مداوم یا منقطع باشد و در زمان های خاصی بروز بشتری پیدا کند.

حدودا 10 الی 15 درصد از افراد جامعه، مبتلا به وزوز گوش می باشند و از این میان 3 درصد آنها از وزوز خود رنج می برند.

از میان افراد مبتلا به وزوز نیز حدودا 80 درصد آنها وزوزشان همراه با کاهش شنوایی است. بنابراین می توان از سمعک به منظور کمک به بهتر شدن وزوز آنها بهره گرفت.

وزوز گوش خود به تنهایی بیماری محسوب نمی‌شود، بلکه نشانه ابتلای افراد به سایر بیماری ها و مشکلات از جمله از دست دادن شنوایی وابسته به سن، آسیب دیدن گوش، جسم خارجی در گوش ، مشکلات سیستم گردش خون و … می باشد. بنابراین برطرف شدن بیماری اصلی، موجب حذف و بهبود وزوز گوش نیز خواهد شد. گرچه وزوز ممکن است آزار دهنده باشد، ولی معمولا نشان دهنده ی یک مشکل جدی نیست.