در این بخش اطلاعات کاربردی و ویدیو ها و فایل هایی که برای استفاده از سمعک ها و لوازم جانبی آنها می تواند برای شما مفید باشد، با شما به اشتراک می گذاریم. راهنمای استفاده از سمعک ها، راهنمای استفاده از انواع لوازم جانبی، ویدیو های کاربردی و اطلاع رسانی و همچنین اطلاعاتی در مورد نحوه مراقبت و نگهداری از سمعک ها از آن جمله اند.