کودکان

استراتژی های ارتباطی

استراتژی های ارتباطی

در زیر لیستی از نکاتی را خواهید دید که به برقراری ارتباط بهتر شما با کودکتان کمک می کنند:

 1. کودک را تشویق کنید که همواره در هنگام مکالمه به صورت گوینده نگاه کند. حتی در هنگامی که شنیدن صدای گوینده برای او دشوار نیست. این امر همچنین می تواند برای افزایش عادت تمرکز در آنها نیز موثر باشد.
 2. به کودک یاد دهید که قبل از تمام شدن جمله ی گوینده ، کلامش را قطع نکند. کودک ممکن است شروع گفته را متوجه نشود. اماممکن است پیام فرد را از روی ادامه و انتهای جمله دریافت کند.
 3. به کودک یاد دهید در صورتی که متوجه سخن گوینده نشد، از او درخواست تکرار کند و گوینده را متوجه کند که نتوانسته است پیام او را دریافت کند.
 4. به کودک آموزش دهید که خلاصه ای از آنچه دریافت کرده است را با زبان خودش بازگو کند تا گوینده متوجه نواقص پیام دریافتی توسط کودک شده و دوباره صحبتش را تکرار کند.
 5. اگر دریافتید که کودک بخشی از پیام را متوجه نشده است، موضوع بحث یا بخشی که گمان می کنید او متوجه اش نشده است را برایش تکرار کنید.
 6. به کودک کمک کنید این را بپذیرد که ممکن است در مدرسه نسبت به سایرین اندکی خسته تر شود و نیاز باشد کمی بیشتر تلاش کند تا از آنها عقب نیفتد.
 7. کودک را تشویق کنید که شوخ طبعی و انرژی خودش را حفظ کند.
 8. به وضوح و آهستگی در یک فاصله ی 1 تا 2 متری با کودک صحبت کنید و یا از سیستم Roger استفاده کنید.
 9. روبه روی کودک و در شرایطی که نور کافی به صورتتان می تابد با او سخن بگویید تا بتواند به خوبی از حرکات لب و حالات چهره شما برای درک هرچه بهتر گفتار بهره بگیرد. تا زمانی که فرزندتان شما را نمی بیند با او سخن نگویید. به یاد داشته باشید که: "او نمیتوند کلام من را به خوبی بشنود اگر نتواند من را ببیند"
 10. نویز زمینه را کم کنید یا در محیطی با کودک سخن بگویید که صداهای مزاحم در آن حداقل است. او باید روبه روی کسی بایستد که در حال صحبت کردن است.
 11.  ازحرکات لب اغراق آمیز بپرهیزید. حرکات مبالغه شده ی لب ها، صداهای گفتاری و حالات چهره ای مناسب شما را مختل می کند که این خودش به مراتب استفاده از نشانه های دیداری را دشوارتر هم می کند.
 12.  بیان کردن عناوین و سر تیتر مطالب می تواند در روشن کردن موضوع بحث برای کودک موثر واقع شود.