کودکان

سیستم Roger

سیستم Roger

صرف نظر از اینکه فرد از چه سمعک یا کاشت حلزونی استفاده می کند، سیستم های Roger امکان شنیدن، یادگیری و عملکرد بهتر کودک شما در محیز های مختلف و به ویژه  در کلاس درس را فراهم می کند.

برای بهتر شنیدن، نوع سمعکی که برای کودک انتخاب می شود بسیار اهمیت دارد. به هر حال همواره میزان نویز و ویژگی های اکوستیکی محیط بسیار بر روی شنیدن تاثیر می گذارد.

در محیط کلاس که در هر لحظه تعداد زیادی از دانش آموزان به طور همزمان در حال صحبت کردن هستند، این برای کودک کم شنوا بسیار مشکل است که سیگنال گفتاری را از میان نویز زمینه بتواند جدا کند.

هم چنین فاصله و بازآوایی هم به شدت درک گفتار را کاهش می دهند. در این چنین محیط هایی حتی ممکن است قوی ترین سمعک ها هم نتوانند پاسخگو باشند و بدین ترتیب نیاز به سیستم Roger رفته رفته خودش را بیشتر نشان می دهد.

تکنولوژی Roger به گونه ای طراحی شده است که صدا را از نزدیک منبع صوتی جمع آوری می کند و آن را بدون مداخله ی عوامل مزاحم محیطی مستقیما به گوش فرد کم شنوا می رساند.

این سیستم بدون توجه به محیط اطراف، صدا را قابل فهم تر می کند. تامین یک صدای واضح و قابل فهم برای کودکان در سنین پایین، امکان پیشرفت مناسب زبان و گفتار و یادگیری موثرتر را برای آنها فراهم می کند.

سیستم Roger شامل یک یا تعداد بیشتری میکروفون است که توسط گویندگان پوشیده شده_که می توانند والدین در منزل یا معلم ها در مدرسه باشند_ و رسیورهای کوچکی که به سمعک های فرد الصاق می شود.