کودکان

سمعک ها

سمعک ها

در سال های اخیر، سمعک ها پیشرفت های بسیاری داشته اند و گستره ی وسیعی از جدید ترین تکنولوژی های مناسب کودکان را برای آنها فراهم کرده اند.

سمعک های پشت گوشی:

معمولا برای کودکان از این سمعک ها استفاده میشود. این سمعک ها در سایز ها و رنگ های مختلف مناسب کودکان در دسترس می باشند.

سمعک های پشت گوشی با رسیور در داخل گوش(RIC):

سمعک های RIC گزینه ی مناسبی برای کودکان بزرگتر است. میکروفون در داخل پوسته ای که در پشت گوش است قرار میگیرد و رسیور به داخل کانال گوش وارد می شود. این سمعک ها امکان کوچکتر و زیباتر شدن سمعک را برای ما فراهم می کنند.

سمعک های داخل گوشی:

گاهی این امکان وجود دارد که برای کودکان بزرگتر از سمعکهای داخل گوشی استفاده شود. برای سفارش این سمعک ها از گوش فرد قالب گرفته شده و سمعک در داخل گوش کودک قرار داده می شود.

نکته: تصمیم گیری در مورد اینکه سمعک به صورت دو گوشی تجویز شود یا تک گوشی، بستگی به شکل و مدل کاهش شنوایی فرد دارد. برای مثال اگر کاهش شنوایی فرد دو طرفه باشد، تجویز دوگوشی، به قدرت مکان یابی فرد کمک می کند و باعث می شود که صدا بلندتر شنیده شود.