کودکان

روش های سنجش شنوایی

روش های سنجش شنوایی

خوشبختانه شنوایی افراد در تمام گروه های سنی حتی نوزادان تازه متولد شده می تواند ارزیابی شود.

تست های آبجکتیو:

توانایی شنوایی تمام کودکان، از نوزادان تازه متولد شده گرفته تا کودکان کم سن و سال، می تواند توسط تست هایی همچون ABR و OAE  مورد ارزیابی قرار گیرد و این تست ها می توانند در زمانی که کودک خواب یا در حال استراحت است و اندکی بعد از تولد، از او گرفته شود.این تست ها ساده، مختصر و دقیق می باشند.

تست های رفتاری:

تست های رفتاری و شرطی سازی های مختلفی هم وجود دارند که از طریق آنها می توان میزان حدودی شنوایی کودکان قبل از اینکه توانایی همکاری با ما را داشته باشند، تعیین کرد. بدین ترتیب مداخلات درمانی را میتوان بسیار زودتر از قبل انجام داد.

نتایج ارزیابی شنوایی:

نتایج یک تست شنوایی بر روی ادیوگرام نشان داده می شود. ادیوگرام فرمی است که در طول تست شنوایی پر میشود و میزان شنوایی را در فرکانس های مختلف در محدوده ای از صداهای بم تا صداهای زیر نشان میدهد. این فرم به ادیولوژیست یا پزشک این امکان را می دهد که از میزان یا نوع کاهش شنوایی آگاه شوند و بنابراین درمانهای مناسب را برای بیمار لحاظ کنند. انجام منظم تست های شنوایی باعث می شود تا از وضعیت شنوایی کودک در طول زمان آگاهی لازم را داشته باشیم.