کودکان

اهمیت بررسی شنوایی اطفال

در سال ها ی اول زندگی، شنوایی نقش بسیار مهمی در پیشرفت اجتماعی، احساسی و شناختی کودک دارد...

اطلاعات بیشتر...

افت شنوایی

از زمانی که به مشکل شنوایی فرزندتان پی برده اید، ممکن است سوالات زیادی...

اطلاعات بیشتر...

انواع و علت های کاهش شنوایی

یافتن علت تمام انواع کاهش شنوایی همیشه امکان پذیر نیست. در بسیاری از موارد...

اطلاعات بیشتر...

میزان کاهش شنوایی

درجات مختلف کم شنوایی به قرار زیر است: خفیف، متوسط، شدید و عمیق. هر کدام از این سطوح کم شنوایی...

اطلاعات بیشتر...

روش های سنجش شنوایی

خوشبختانه شنوایی افراد در تمام گروه های سنی حتی نوزادان تازه متولد شده می تواند ارزیابی شود...

اطلاعات بیشتر...

سمعک اطفال

از کجا می توانم برای فرزندم کمک دریافت کنم؟

اطلاعات بیشتر...

سمعک ها

در سال های اخیر، سمعک ها پیشرفت های بسیاری داشته اند و ...

اطلاعات بیشتر...

کاشت حلزون

یکی از پیشرفت های تکنولوژیکی مفید برای افراد دارای کاهش شنوایی حسی-عصبی شدید تا عمیق، کاشت حلزون است...

اطلاعات بیشتر...

سیستم Roger

صرف نظر از اینکه فرد از چه سمعک یا کاشت حلزونی استفاده می کند، سیستم های Roger امکان شنیدن، یادگیری و ...

اطلاعات بیشتر...

استراتژی های ارتباطی

نکاتی که به برقراری ارتباط بهتر شما با کودکتان کمک می کنند...

اطلاعات بیشتر...