سمعک های ویژه کم شنوایی یکطرفه

راه حلی برای افراد دارای کاهش شنوایی یک طرفه:

دیگر نگران کاهش شنوایی یک طرفه خود نباشید. شما میتوانید برای شنیدن به گوش بهترتان اعتماد کنید و صرفنظر از اینکه صدا ازچه سمتی به شما میرسد، در جریان مکالمه قرا بگیرید. اما چگونه؟

یک راه حل بسیار خوب برای کاهش شنوایی یکطرفه شما:

تصور کنید که در یک اتاق شلوغ هستید و نمی توانید صدای دوست یا همکارتان را که در سمت گوش بهترتان نیست، بشنوید. یا اینکه شما در حال مکالمه ی تلفنی از طریق گوش بهترتان هستید و بنابراین صداهای موجود در محیط اطرافتان را نمی توانید بشنوید. اگر در اینچنین موقعیتی هستید بهترین راه حل برای شما CROS است.

سیستم  CROS:

سیستم CROS، سیستمی است که برای افراد دارای کاهش شنوایی یک طرفه به کار می رود. نحوه ی عملکرد آن به این صورت است که گیرنده ای که بر روی گوش بدتر قرار دارد، صداهایی را که از این سمت می آیند، می گیرد و آن را از طریق بی سیم به سمعک بی سیمی که بر روی گوش بهتر فرد قرار دارد می فرستد و بدین ترتیب این صداها نیز قابل شنیدن می شوند.

در صورتی که خود گوش بهتر هم دارای درجاتی از کاهش شنوایی باشد، سمعک قرار گرفته بر روی آن صداها را تقویت می کند تا برای فرد قابل شنیدن شود. در این حالت به این سیستم، BiCROS گفته میشود.

سیستم  CROS، بر روی صداهای گفتاری موجود در محیط تمرکز می کند و بنابراین از نویز زمینه می کاهد تا شما به راحتی بتوانید آنچه را که می خواهید بشنوید.

ازآنجایی که این سیستم صدای شنیده شده در سمت گوش بدتر را به گوش بهتر می فرستد، بنابراین در هنگامی که در ماشین هستید نیز به شما این امکان را می دهد تا صدای افرادی که در سمت گوش بدترتان هستند را بشنوید.

فرد با شنیدن صداهایی که ازهر دوجهت به گوش او می رسند، آگاهی بیشتری نسبت به محیط صوتی اش پیدا می کند.

استفاده از این سیستم بسیار ساده است. تنها لازم است آن را روشن کنید تا بتوانید به راحتی صداهای موجود در هر دو طرف بشنوید.

سیستم CROS بهترین راه حل برای افراد دارای کاهش شنوایی یک طرفه می باشد. نسل جدید تر محصولات به نام CROS II نیز وجود دارد که تنظیماتش ساده تر است و درک گفتار بهتری را بدست می دهند و میزان مصرف باتری تا 30 درصد کاهش می دهند. جدیدترین نسل این سیستم ها،  CROS B است.

با استفاده از تکنولوژی پردازش دوگوشی، سیستم CROS به طور بی سیم صدا را به سمعکی که بر روی گوش بهتر فرد قرار دارد انتقال میدهد.

به عنوان یک نتیجه، فرد دارای کاهش شنوایی یک طرفه، میتواند صداهای آمده از سمت گوش کم شنوا را هم بشنود.

CROS II در دو مدل دیده میشود. اگر برای یک مدل با اندازه ی کوچکتر میگردید، مدل با سایز 312 آن را میتوانید انتخاب کنید. مدل 13، باتری اش طول عمر بیشتری دارد و ودارای ولوم کنترل می باشد. CROS II با تمام سمعک های بی سیم نسل Venture سازگار است.