مشاوره

مشاوره

کاهش شنوایی، کیفیت تعاملات و توانایی برقراری ارتباط افراد مبتلا به آن را بسیار متاثر می کند. به هر حال، مشکلات شنوایی فرد غالبا در هنگام ارتباط با افراد است که خودش را نشان می دهد.

منشا اهمیت مشاوره برای افراد دارای کاهش شنوایی این حقیقت است که ارتباط کلامی مهمترین جنبه تعاملات بین فردی است.

مشاوره شنوایی به معنای کار کردن با کاربران به روشی است که اعتماد به نفس آنها افزایش یابد تا بدین طریق راحت تر بتوانند بر احتیاجات و مشکلات خود در محیط های ارتباط اجتماعی غلبه کنند. این مشاوره ها نه تنها برای خود فرد انجام می شود، بلکه اغلب لازم است همسر یا خانواده فرد نیز در جلسات مشاوره حضور داشته باشند. چرا که اغلب اشخاصی که فرد بیشتر از همه با آنها سروکار دارد، بیشترین تاثیرات را می توانند در هر دو جهت مثبت یا منفی بر روی او بگذارند و این افراد در تسکین احساس شرمساری یا ناراحتی فرد به شدت تاثیرگذار هستند.

کیفیت زندگی یکی از جنبه های بسیار مهم مشاوره شنوایی است و می تواند این گونه تعریف شود:

تفات بین آنچه فرد تا کنون به آن دست یافته و احتیاجات یا موارد مطلوبی که هنوز به آنها نائل نشده است که این ها بستگی به ملاک های شخصی فرد دارد و از فردی به فرد دیگر متفاوت هستند.

مفهوم کیفیت زندگی، تعاریف بسیار گسترده ای دارد که زندگی شغلی، خانوادگی، اجتماعی و موارد متعددی را پوشش می دهد.

بنابراین با همه این تعاریف، لازم است جلسات مشاوره ای فردی برای مراجعین ترتیب داده شود تا طی آن با بررسی نیازهای فرد و انتظارات او از اقدامات توانبخشی شنوایی، بتوان با مشاوره صحیح، درگرفتن بهترین تصمیم به او کمک کرد.

ضمن اینکه افراد کم شنوا غالبا پیش از مراجعه به دفاتر ارزیابی شنوایی، احساس شرمساری و ناراحتی می کنند و براین باورند که راه حلی برای مشکل آنها وجود ندارد. حتی گاها افراد با اصرار خانواده به این مراکز مراجعه می کنند. اما لازم به ذکر است طی جلسات مشاوره، شنوایی شناس با صرف وقت، حوصله و با استفاده از معلومات حرفه ای خود، راه کم شنوایی را برای عزیزان کم شنوا و خانواده های آنها هموارتر می کند.