سوالات رایج

آیا باتری های سمعک سایزهای مختلفی دارند؟

آیا باتری های سمعک سایزهای مختلفی دارند؟

اندازه های استاندارد باتری ها 10، 312، 13 و 675 هستند که هر کدام رنگ خاص خود را دارند:

باتری سایز 10: زرد 

باتری سایز 312: قهوه ای 

باتری سایز 13: نارنجی 

باتری سایز 675:آبی