سوالات رایج

آیا صداگیرهایی که داخل گوش قرار می گیرند ضرر دارند؟

آیا صداگیرهایی که داخل گوش قرار می گیرند ضرر دارند؟

یکی از عوامل ایجاد کاهش شنوایی صداهای با شدت بسیار بالا است. در این موارد استفاده از صداگیرها میتواند فواید بسیاری داشته باشد. البته باید دقت کرد که در مواردی که فرد گوش خارجی اش عفونت دارد، استفاده از این صداگیرها توصیه نمیشود. باید توجه کنید که رعایت نظافت و نگهداری از صداگیرها جز مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرند.