سوالات رایج

هنگامی که از سمعک استفاده می‌کنم، صدای خودم در گوشم می‌پیچد. چه کنم؟

هنگامی که از سمعک استفاده می‌کنم، صدای خودم در گوشم می‌پیچد. چه کنم؟

به این پدیده اثر انسداد گفته می‌شود. افراد کم شنوایی که برای اولین بار سمعک دریافت می‌کنند ممکن است درجاتی از اثر انسداد را تجربه کنند. این حالت طبیعی است و فرد بعد از مدتی به آن عادت می کند ولی اگر این مشکل به گونه‌ای باشد که فرد به آن عادت نکند یا آزاردهنده باشد باید برای تنظیمات و تغییرات لازم به ادیولوژیست (متخصص شنوایی) مراجعه کند. البته این کاربر باید مورد ارزیابی‌های دقیق قرار گیرد تا در صورت لزوم از سمعک‌های قالب باز (Open Fitting) استفاده کند.