سوالات رایج

من سمعک دیجیتال دارم. در محیط‌های شلوغ گاهی صدای آن قطع می شود. علت چیست؟

من سمعک دیجیتال دارم. در محیط‌های شلوغ گاهی صدای آن قطع می شود. علت چیست؟

سمعک‌های دیجیتال دارای مداری هستند که با ورود اصوات شدید به سمعک آنها را شناسایی کرده و با یک مدار فیدبک دوباره به تقویت کننده برمی گردانند و مانع از تقویت این صداها می شوند زیرا این اصوات برای فرد آزار دهنده و آسیب رسان است. زمانی که طول می کشد تا سمعک از مدار فیدبک خارج شود صدای سمعک قطع می‌شود. در صورتی که این قطع صدا در درک گفتار وشنیدن شما مشکلی ایجاد می کند باید برای تنظیم مجدد سمعک به کلینیک مراجعه کنید.