سوالات رایج

من در مکان هایی که چند نفر با هم صحبت می کنند نمی توانم همه کلمات را متوجه بشوم، مشکل چیست؟

من در مکان هایی که چند نفر با هم صحبت می کنند نمی توانم همه کلمات را متوجه بشوم، مشکل چیست؟

باید بدانیم که ما توسط مغزمان می‌شنویم نه گوشهایمان. در بخش ساقه مغز ساختارهایی وجود دارد که می توانند صداهای مزاحم را سرکوب کرده و گفتار را برای فرد طبیعی واضح سازند. این مکانیسم ها با ایجاد کم شنوایی‌های حسی عصبی دچار اشکال می شوند. بنابراین بیشتر افراد کم شنوا در محیط های نویزی در درک گفتار دچار مشکل می‌شوند. شما باید از سمعک‌های چند برنامه‌ای استفاده کنید که دارای تکنولوژی‌های حذف نویز، میکروفون‌های جهت دار و افزایش گفتار باشند. همچنین استفاده از سمعک دو گوشی برای افزایش درک گفتار در محیط‌های نویزی توصیه می‌شود.