سوالات رایج

هنگام استفاده از تلفن، سمعک داخل گوشی من سوت می زند. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

هنگام استفاده از تلفن، سمعک داخل گوشی من سوت می زند. چه راه حلی را پیشنهاد می کنید؟

اول که باید بررسی شود آیا سوت(فیدبک) سمعک در نتیجه حرکت لاله گوش و در نتیجه جابجایی سمعک می باشد یا خیر. افراد کم شنوا در هنگام استفاده از تلفن نباید آن را بر روی سمعک فشار دهند بلکه باید گوشی تلفن چند سانتیمتر از میکروفون سمعک فاصله داشته باشد. البته خیلی مواقع این راه حل نیز جواب نمی‌دهد. با پیشرفت تکنولوژی، امروزه دو راه حل برای افزایش کارایی سمعک با تلفن معرفی شده است. استفاده از برنامه‌هایی که سمعک با نزدیک شدن گوشی تلفن به صورت خودکار به حالت تلفن می‌رود. در این حالت فرد فقط صدای تلفن را می‌شنود و بنابراین صدا از وضوح کافی برخوردار است و همچنین فرد صداهای مزاحم محیطی را نمی‌شود. البته ایراد این روش این است که اگر گوشی تلفن به مقدار معینی از سمعک فاصله بگیرد ممکن است صدا قطع شود (به علت میدان مغناطیسی بین دو وسیله). تکنولوژی جدیدتری که امروزه رایج شده است سیستم های بلوتوث است. این تکنولوژی از طریق امواج بلوتوث صدای تلفن را به سمعک منتقل می کند. صدای رسیده به سمعک بسیار واضح و شفاف خواهد بود. البته این مستلزم این است که تلفن شما مجهز به بلوتوث باشد.