سوالات رایج

آیا بعد از تنظیم سمعک نیاز به مراجعات بعدی وجود دارد؟

آیا بعد از تنظیم سمعک نیاز به مراجعات بعدی وجود دارد؟

سمعک وسیله ایست که شاید خدمات و تنظیمات پس از فروش آن به مراتب مهم تر از تهیه ی آن باشد. استفاده ی بهینه از این وسیله مستلزم همکاری مداوم ادیولوژیست و بیمار است و برای دستیابی به حداکثر میزان موفقیت، صبر و حوصله ی زیادی را می طلبد. بنابراین مراجعات بعدی صرفا به دلیل افزایش میزان رضایتمندی بیمار و بهبود عملکرد سمعک متناسب با نیازهای فرد است. لازم به ذکر است که تنظیمات بعدی که بیمار بابت آنها به کلینیک مراجعه می کند، رایگان است.