سوالات رایج

آیا سمعک را می توان از فروشگاه های لوازم پزشکی و داروخانه ها و... تهیه کرد؟

آیا سمعک را می توان از فروشگاه های لوازم پزشکی و داروخانه ها و... تهیه کرد؟

سمعک یک کالای پزشکی صرف نیست که بشود آن را از هر جایی تهیه کرد. بلکه انتخاب سمعک مناسب، انجام تنظیمات مناسب و مداوم بر روی آن پروسه ایست که بدون علم ادیولوژیک یک متخصص نتیجه بخش نخواهد بود. چه بسا انتخاب سمعک نامناسب باعث آسیب به بخش های سالم سیستم شنوایی فرد هم بشود. بنابراین برای تهیه ی سمعک حتما باید به متخصصین مجرب در این زمینه مراجعه کرد.