سمعک چیست؟

سمعک

سمعک یک وسیله الکترونیکی بسیار کوچک است که فرد کم شنوا آن را داخل یا روی گوش خود قرار می دهد. سمعک بعضی از صداهای محیطی را ( بسته به نوع کم شنوایی) بلندتر می کند. در نتیجه فرد مبتلا به کم شنوایی می تواند صداها را بهتر شنیده و بنابراین بهتر ارتباط برقرار کند و در فعالیت های روزانه خود به طور موثر ایفای نقش کند.

 سمعک می تواند به استفاده کننده ی خود در درک صدا ها، چه در محیط پرسر و صدا و چه در محیط ساکت، کمک کند.

هر سمعک دارای سه بخش اساسی و مقدماتی است:

- میکروفون که صدا های محیطی را دریافت کرده و به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.

- پردازشگر که انرژی الکتریکی دریافت شده را پردازش و تقویت و در واقع صدا را بلندتر می کند.

- بلندگو که برعکس میکروفون عمل نموده و انرژی الکتریکی تقویت شده را به صوت تبدیل کرده و به مجرای گوش می فرستد.