سمعک های بی سیم

سمعک های بی سیم:

 این سمعک ها در داخل خودشان یک چیپ بی سیم دارند.

در صورتی که از بی سیم بودن سمعک خود اطلاعی ندارید، میتوانید در مورد آن از کارشناس شنوایی شناس ما سوال بفرمایید.

قابلیت های بی سیم:

این سمعک ها قابلیت برقراری ارتباطات بی سیم با دنیای اطراف و لوازم چند رسانه ای را به شما می دهند و می توانند اطلاعات را از طریق بی سیم به یکدیگر انتقال دهند یا سیگنال ها را از دستگاه های الکترونیک دیگر مانند تلفن همراه، MP3 player و لوازم جانبی بی سیم دریافت کنند.

ارتباطات بی سیم، به طور ویژه برای اهداف ارتباطی طراحی شده اند که در طول روز بارها و بارها مورد استفاده قرار میگیرند.

تکنولوژی انتخاب شده برای انتقال اطلاعات بین دو سمعک، یک میدان الکترومغناطیسی است که به طور دیجیتال کد گذاری شده است. میدان های الکترومغناطیسی کم شدت، برای لوازم روزمره ای همچون تلویزیون، تلفن، صفحه نمایش کامپیوتر و دیگر لوازم الکترونیک همچون تلفن همراه، معمول هستند.

از آنجایی که عملکرد تکنولوژی بی سیم به واسطه ی یک سیگنال القایی کدگذاری شده با فرکانس اختصاصی است، خطر مداخله اندک است. البته در محیط هایی که میدان های الکترومغناطیس بسیار قوی وجود دارند، ممکن است اندکی تداخل موج اتفاق بیفتد.

چند نکته در مورد استفاده از این تجهیزات:

در صورتی که لوازم پزشکی همچون ضربان ساز دارید، باید سمعک در فاصله ی حداقل 15 سانتی متری آن قرار گیرد.

در معادن یا جاهایی که مواد منفجره وجود دارد، از این سمعک ها استفاده نکنید.

در مکان هایی که استفاده از لوازم الکتریکی یا بی سیم ممنوعیت دارد، از سمعک خود را خاموش کنید. البته به علت ضعیف بودن امواج این تکنولوژی در حین پرواز با هواپیما، تداخلی ایجاد نمی کند. اما لوازم جانبی بی سیم باید در این هنگام  خاموش شوند.

در استفاده ی تمام روز از این سمعک ها، به علت ضعیف بودن امواجی که در این تکنولوژی بکار میرود، خطری حاصل نمی شود.