سمعک های دیجیتال امروز امکانات تنظیمی زیادی در اختیار ما می گذارند تا کیفیت صدای آنها بیشترین انطباق را با خواست و نیاز کاربر و محیط های رفت و آمد وی، پیدا کند. رسیدن به تنظیم مطلوب سمعک معمولا مستلزم چند جلسه رفت و آمد است چرا که کاربر سمعک پس از مدتی تجربه صدای محیط های مختلف به نیازهای خود پی می برد. در این بین هستند کسانی که رفت و آمد های بعدی برایشان دشوار است؛

کسانی که به واسطه مشغله روزمره و شغل های خاص، فرصت محدودی دارند

کسانی که به دلیل محدودیت های حرکتی از جمله استفاده از صندلی چرخ دار قادر به رفت و آمد مکرر نیستند

کسانی به دلیل بیماری های زمینه ای یا واگیردار، خروج از منزل برایشان مقدور نیست

کسانی که از راه های دور می آیند

و کسانی که تمایلی به رفت و آمد در ترافیک و آلودگی هوا ندارند

تکنولوژی جدید فوناک به همه این افراد و همه علاقه مندان به فن آوری های نوین، اجازه می دهد تا از خدمات تنظیمی بعدی به صورت اینترنتی و از راه دور استفاده کنند.

برای این منظور کاربران نیاز دارند که به اینترنت پر سرعت دسترسی داشته باشند و تلفن هوشمندی داشته باشند که اپلیکیشن مخصوص فوناک بر روی آن نصب باشد.