تجویز و فیتینگ سمعک

تجویز و فیتینگ سمعک:

در مواردی که کم شنوایی فرد با دارو، جراحی و... قابل درمان نیست، شنوایی شناس اطلاعات لازم را با یک زبان ساده، در مورد کم شنوایی و در مورد لوازم کمکی که می تواند دریافت کند، به فرد می دهد. این اطلاعات میتواند در قالب یک فرم یا بروشور یا فیلم آموزشی یا مشاوره ی کلامی باشد.

اگر در همان جلسه ی اول کاربر نتواند تصمیم خود را بگیرد، شنوایی شناس مواد آموزشی و قیمت سمعک های مناسب را  در اختیار او قرار خواهد داد. یک نسخه از پاسخ ارزیابی های شنوایی تان هم به فرد داده می شود. ادیولوژیست اطلاعات لازم را در مورد انواع مختلف سمعک ها و کارکردهای هریک از آنها در اختیار فرد قرار دهد و بنابه بودجه ای که فرد می تواند اختصاص دهد و نیازهای شنوایی اش، سمعک هایی را که فکر می کند برایش مناسب هستند، به او پیشنهاد می کند.

شنوایی شناس علاوه بر اینکه اطلاعات واضح و مختصری در اختیار فرد قرار می دهد تا بتواند تصمیم آگاهانه ای اتخاذ کند، با مشاوره حرفه ای با فرد و صرف وقت کافی، تمامی نیازهای شنوایی یا غیرآن را شناسایی می کند و دلسوزانه در صدد کمک  کردن به او برای بهبود کیفیت زندگی اش بر می آید.

قیمت ها بر اساس نوع سمعک و تکنولوژی به کار رفته در آن می توانند متفاوت باشند. تفاوت های قیمتی و عملکردی سمعک ها با توجه به نیازهای فرد، به خوبی برای فرد توضیح داده می شوند. همچنین در مورد پوشش بیمه و گارانتی و خدمات پس از فروش سمعک نیز اطلاعات کافی به او داده می شود.

در صورتی که فرد قصد تهیه ی سمعک را داشته باشد، شنوایی شناس از گوش او یک قالب می گیرد. این پروسه ممکن است  چندین  دقیقه طول بکشد و در بعضی موارد حتی ممکن است اندکی باعث ناراحتی بیمار شود. گاهی هم ممکن است لازم باشد چند بار از گوش بیمار قالب گرفته شود. البته پروسه قالب گیری برای تمام انواع سمعک ها لازم نیست و بسته به نوع سمعکی که فرد به کمک شنوایی شناس تصمیم به خرید آن میگیرید، نیاز به تهیه ی قالب از گوش متفاوت است.

در صورتی که گوش جرم داشته باشد، شنوایی شناس در ابتدا فرد را برای شستشوی گوش به متخصص گوش، حلق و بینی ارجاع می دهد. البته این کار همیشه لازم نیست. عمل کردن به پیشنهادات شنوایی شناس و اعتماد به او بسیار می تواند به فرد کمک کند.

 در کل، طی جلسات تجویز و فیتتینگ سمعک، شنوایی شناس به فرد کمک می کند که دست به یک انتخاب مناسب بزند و تنظیمات مناسب برروی سمعک فرد اعمال شود.

 

در زمان تنظیم سمعک چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

در صورتی که سمعکی که فرد سفارش داده، نیاز به قالب گیری از گوش داشته باشد، ممکن است پروسه ی فرستادن قالب اولیه به لابراتوارو ساختن قالب یا سمعک داخل گوشی از روی آن و برگشتن آن از لابراتور به کلینیک دو الی سه روز طول بکشد.

قبل از اینکه سمعکها برای فرد تنطیم شوند، شنوایی شناس صدای سمعک را کنترل می کند تا از عملکرد مناسب آن مطمئن شود. مدت زمانی که تنظیم اولیه ی سمعک طول می کشد، به عوامل مختلفی بستگی دارد ومتفاوت است.

در صورتی که فرد برای اولین بار است که از سمعک استفاده می کنید، شنوایی شناس به او اطلاعات لازم را در مورد این که چند ساعت در روز و در چه محل هایی طی دوهفته ی اول باید از سمعک استفاده کند خواهد داد. در مورد افراد دارای تجربه ی استفاده از سمعک، علارغم اینکه نوع سمعک و تکنولوژی های به کار رفته در آن و صدای سمعک برایشان تغییر کرده است، پروسه عادت پذیری ساده تر خواهد بود.

شنوایی شناس در مورد تهیه ی باتری و تعویض و جای گذاری آنها اطلاعات لازم را به کاربر خواهد  داد.