انواع کم شنوایی

انواع کم شنوایی:

می توان کم شنوایی  را بر اساس ناحیه ای از گوش که دچار آسیب شده است، در سه دسته مختلف طبقه بندی کرد:

  1. کم شنوایی انتقالی
  2. کم شنوایی حسی عصبی
  3. کم شنوایی ترکیبی

 

کم شنوایی انتقالی (هدایتی):

هنگامی که کم شنوایی در اثر مشکلات و آسیب های کانال گوش، پرده گوش، گوش میانی و استخوانچه های گوش میانی باشد، کم شنوایی از نوع انتقالی می باشد. از دلایل افت شنوایی انتقالی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

-         ناهنجاری در ساختار گوش خارجی، کانال گوش و گوش میانی

-         تجمع جرم (واکس گوش) و یا اجسام خارجی درون کانال گوش

-         تجمع مایع در گوش میانی ناشی از سرما خوردگی

-         عفونت گوش میانی که می تواند منجر به تجمع مایع درون گوش میانی شده و حرکت پرده گوش و استخوانچه های گوش میانی را مختل کند.

-         عفونت کانال گوش

-         آلرژیها

 

 

کم شنوایی حسی عصبی:

 

هنگامی که کم شنوایی به علت مشکلات گوش داخلی و یا عصب شنوایی باشد، کم شنوایی از نوع حسی عصبی بوده که رایج ترین نوع کم شنوایی می باشد. از مهمترین دلایل افت شنوایی حسی-عصبی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-         بیماری منیر

-         پیرگوشی

-         آسیب عصبی ناشی از عفونت ها

-         کاهش شنوایی با علل ناشناخته

-         تومور های عصبی

-         مسمومیت دارویی ناشی از برخی داروهای خاص

-         آسیب های وارده به جمجمه

-         قرار گرفتن طولانی مدت در معرض صداهای بسیار بلند (صداهای شدید بالای ۷۵ دسی بل باعث آسیب رسیدن به گوش داخلی می شوند)

 

کم شنوایی ترکیبی:

هنگامی که علت کم شنوایی هم حسی عصبی و هم انتقالی باشد، کم شنوایی حاصله آمیخته یا ترکیبی نام می گیرد. در این نوع کاهش شنوایی، بخش های مختلف گوش (خارجی، میانی و داخلی) و عصب شنوایی ممکن است آسیب دیده باشند.