امکانات و قابلیت ها

آیا سمعک هوشمندی با برنامه های اتوماتیک می خواهید که شما را از تعویض دستی برنامه ها بی نیاز کند؟

آیا سمعک هوشمندی با برنامه های اتوماتیک می خواهید که شما را از تعویض دستی برنامه ها بی نیاز کند؟

امروزه سمعک های فوناک با دارا بودن برنامه های اتوماتیک، کاربران خود را از تعویض دستی برنامه ها بی نیاز کرده اند. برنامه های اتوماتیک این امکان را برای فرد فراهم می کنند که با قرار گیری در محیط های شنیداری مختلف، برنامه ی سمعک به طور هوشمند و کاملا اتوماتیک به برنامه مناسب با آن محیط تغییر یابد.

استفاده از برنامه اتوماتیک نسبت به برنامه های دستی تا حدود 20% فهم گفتار را بهبود بخشیده است. این تفاوت به ویژه در محیط های دشوار شنوایی مثل نویزیا ماشین ملموس تر است.

این مجموعه، از ترکیب حداکثر 7 برنامه استفاده می کند که برخی از آنها در نسل های قبل وجود داشتند، برخی تغییرات کیفی یافته اند و برخی در نسل های اخیرتر اضافه شدند.

این هفت برنامه عبارتند از:

برنامه Speech in Car:

نویز ماشین را کاهش می دهد تا برقراری ارتباط با دیگران در اتومبیل با تلاش کمتری همراه باشد.

برنامه Comfort in Echo:

فرکانس هایی را که در محیط اکو می کنند، تشخیص داده و با تغییرات مناسب در تقویت آنها، سیگنال صاف و واضح تری را فراهم می آورد.

برنامه Music:

محدوده پویایی شنوایی را گسترش داده و با سرعت تراکم کمتر و بهره بیشتر، شنیدن موسیقی را دقیق تر و کامل تر می کند.

برنامه Speech in Loud Noise:

در محیط هایی که سرو صدای بسیار زیادی دارند، با زاویه بسته بر گفتار متمرکز می شود. این برنامه می تواند خود را با جابه جایی منابع نویز و نا متقارن بودن نویز در طرفین منطبق کند.

برنامه Speech in Noise:

نویز پشت سر و طرفین را کاهش داده و نسبت سیگنال به نویز را در محیط های پر سروصدا بالا می برد.

برنامه Comfort in Noise:

زمانی که محیط نویزی است و سیگنال گفتاری وجود ندارد، به صورت فعال سطح نویز را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.

برنامه Calm Situation:

در محیط های ساکت حداکثر بهره و دریافت گفتار را فراهم می کند