امکانات و قابلیت ها

آیا صدای فرد پشت تلفن به اندازه کافی برای شما بلند و واضح نیست؟

آیا صدای فرد پشت تلفن به اندازه کافی برای شما بلند و واضح نیست؟

یکی از چالش های رایج افرادی که سمعک دارند، استفاده از تلفن است. امروزه Duo phone این معضل کاربران را تا حدود زیادی تقلیل نموده است. این قابلیت، امکان شنیدن صدای پشت تلفن از هر دو سمعک را بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی دیگری فراهم کرده و بنابراین درک گفتار از طریق تلفن را نسبت به روش قدیمی مکالمه تک گوشی تا حدود بسیار زیادی بهبود می بخشد.

اساس کار آن به این صورت است که به محض نزدیک شدن تلفن به سمعک، سمعک بر روی برنامه موردنظر رفته و صدای تلفن از هر دو سمعک به گوش می رسد.

این قابلیت به ویژه برای کاربران دارای کاهش شنوایی متوسط تا شدید که در استفاده از تلفن معمولا دچار معضل بوده اند، موثر است.