امکانات و قابلیت ها

آیا نگران شنیدن صداهای گفتاری در محیط های آزاد و در هنگام وزش باد هستید؟

آیا نگران شنیدن صداهای گفتاری در محیط های آزاد و در هنگام وزش باد هستید؟

استفاده از سمعک توسط کاربر در برخی از محیط ها با محدودیت همراه است. یکی از این موقعیت ها، هنگام وزش باد است که در آن امکان شنیدن صداهای گفتاری در حضور صدای مزاحم باد دشوار می شود.

امروزه افراد با سبک زندگی های فعالی که دارند و به ویژه با افزایش تعداد کودکان و نوجوانانی که از سمعک در محیط های مختلف استفاده می کنند، نیاز به سیستم های موثر و مناسبی که همزمان راحتی و قدرت شنیدن را با هم برای کاربر فراهم می کنند رو به افزایش است.

این نیازهای ویژه می توانند با استفاده از الگوریتم های پردازش سیگنال دو گوشی واقعی برآورده شوند. برنامه های سیگنال در حضور باد که در سمعک های فوناک وجود دارند، توانسته اند به راحتی محدودیت های ناشی از این مسئله را برای کاربران خود به حداقل برسانند.

مزایای برنامه گفتار در حضور باد برای استفاده کنندگان از سمعک:

  • تلاش شنیداری کمتر و بهبود قدرت شنیدن صداهای مطلوب
  • راحتی شنیداری بیشتر در محیط های شنیداری بادی
  • قابلیت انتخاب دستی برنامه گفتار در حضور باد در محیط های بادی

 

 فعالیت این برنامه به این صورت است که با قرارگیری فرد در معرض باد، سیستم در عرض چند ثانیه شروع به فعالیت کرده و صدای باد در سمتی که بیشتر است، توسط این برنامه از ورودی سمعک حذف می شود. سپس سیگنال از سمعک سمتی که باد کمتری وجود دارد و سیگنال گفتاری خالص تر است، به سمتی که صدای باد مزاحمت زیادی ایجاد کرده است، فرستاده می شود و درنتیجه صدایی که در دو گوش شنیده می شود صدای خالص تر با نویز کمتری خواهد بود.