امکانات و قابلیت ها

آیا شما هم از وزوز رنج می برید؟

آیا شما هم از وزوز رنج می برید؟

امروزه وزوز به یک مسئله رو به رشد تبدیل شده و آنچه اکثر افراد نمی دانند این است که از هر 5 نفر که مبتلا به وزوز هستند، 4 نفر از آنها مبتلا به کم شنوایی نیز می باشند. برای اکثر این افراد، تقویت می تواند راه چاره مناسبی باشد.

سمعک های جدید فوناک با دارا بودن سیستم های ویژه  مهار وزوز، روش بسیار مناسبی برای مقابله با این مشکل فراهم آورده اند. این سیستم ها از تمام برنامه های سمعک جهت کمک به فرد برای کنار آمدن با وزوز استفاده می کنند.

شنوایی شناس می تواند برنامه وزوز را متناسب با صدایی که فرد در گوشش می شنود تنظیم نموده و به بهترین شکل ممکن وزوز فرد را مدیریت کند.

سمعک ها به دو طریق به مهار وزوز کمک می کنند:

-         تقویتی که سمعک انجام می دهد خود باعث بهبود نسبی وزوز می شود.

-         مدارات خاص کاهش وزوزی که سمعک ها دارند با تولید صداهای رقابتی در شدت پایین، باعث پوشش صدای وزوز می شوند.

بدین ترتیب صدای وزوز با تنظیمات خاصی که شنوایی شناس متناسب با نوع وزوز فرد روی این برنامه ها انجام می دهد، به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته و در اکثر موارد حذف می شود.