امکانات و قابلیت ها

آیا کاهش شنوایی شما دارای شیب بسیار زیادی است؟

در افرادی که دارای کم شنوایی در محدوده ی فرکانس های بالا هستند، در حالیکه شنوایی آنها در...

اطلاعات بیشتر...

آیا شما هم از وزوز رنج می برید؟

امروزه وزوز به یک مسئله رو به رشد تبدیل شده و آنچه اکثر افراد نمی دانند این است که...

اطلاعات بیشتر...

آیا نگران شنیدن صداهای گفتاری در محیط های آزاد و در هنگام وزش باد هستید؟

استفاده از سمعک توسط کاربر در برخی از محیط ها با محدودیت همراه است. یکی از این موقعیت ها...

اطلاعات بیشتر...

آیا سمعک ها سوت می کشند؟

شاید شما از افرادی که سمعک دارند شنیده باشید که گاهی اوقات سمعک های آنها سوت می کشد و این سوال در ذهنتان ایجاد شده باشد که...

اطلاعات بیشتر...

آیا صدای فرد پشت تلفن به اندازه کافی برای شما بلند و واضح نیست؟

یکی از چالش های رایج افرادی که سمعک دارند، استفاده از تلفن است. امروزه...

اطلاعات بیشتر...