ارزیابی شنوایی

ارزیابی شنوایی

آیا شما فکر می کنید در شنیدن دچار مشکل هستید؟

یک شنوایی شناس می تواند شنوایی شما را ارزیابی کند و در یافتن راه هایی برای بهبود توانایی شنیدن به شما کمک کند.

شنوایی شناس شخصی است که خدمات حرفه ای و علمی به منظور بهبود کیفیت زندگی افراد دارای مشکلات مربوط به گوش و به طور خاص تر شنوایی ارائه  می دهد. خدمات شنوایی شناسی می توانند با مدیریت کردن مواردی نظیر بررسی کاهش شنوایی، خدمات مشاوره ای، تنظیم و فیتینگ سمعک، مشکلات مربوط به وزوز و... به فرد کمک کنند.

در جلسه اول ملاقات، شنوایی شناس ابتدا تاریخچه گیری می کند. تاریخچه گیری شامل صحبت کردن در مورد شکایت های کاربر در رابطه با شنوایی، تاریخچه پزشکی، مشکلات ارتباطی فرد و مواردی از این قبیل است.

مرحله ی بعد، مشاهده بخش خارجی گوش بیمار با استفاده از وسیله ای به نام اتوسکوپ است. این عمل به منظور کنترل باز بودن مسیر شنوایی برای انجام سایر تست ها و نیز بررسی صحت و سلامت وضعیت گوش خارجی و پرده گوش انجام می شود.

سپس شنوایی شناس از تست های متعددی برای بررسی موارد زیر استفاده می کند:

-         آیا فرد کاهش شنوایی دارد؟

-         چرا فرد کاهش شنوایی دارد؟

-         چه میزان کاهش شنوایی  در هر گوش وجود دارد؟

-         بهترین اقدامات درمانی و توانبخشی برای فرد چه ها خواهند بود؟

شنوایی شناس نتایج تست ها را با کاربر بررسی خواهد کرد. طی این مشاوره، فرد متوجه خواهد شد که چقدر می شنود و چه مشکلاتی در رابطه با کم شنوایی او وجود دارد.

در نهایت شنوایی شناس راه های متعددی را پیش پای فرد خواهد گذاشت:

-         انجام تست های بیشتر یا ملاقات با یک پزشک گوش و حلق و بینی در صورت نیاز

-         استفاده از سمعک

-         استفاده از لوازم کمک شنوایی دیگر

-         توانبخشی شنیداری در صورت نیاز

-         ارجاع به گفتاردرمانگر برای انجام تست های مربوط به گفتا ر و زبان

-         و...

همانطور که ملاحظه نمودید، یک  ارزیابی شنوایی بسیار فراتر از یک تست شنوایی ساده به تنهایی است.