آزمایش های شنوایی

آزمایش ادیومتری تن خالص (PTA)

آزمایش ادیومتری تن خالص  (PTA)

هدف این آزمایش تعیین میزان کم شنوایی (خفیف، متوسط، شدید، عمیق) و تعیین نوع آن (انتقالی، حسی-عصبی و آمیخته) است. این آزمایش در اتاقک مخصوص آکوستیک  - اتاقی که در مقابل اصوات عایق است - توسط ادیولوژیست شنوایی‌شناس صورت می گیرد.

در این آزمایش اصوات بوق مانندی به گوش‌های فرد آزمایش شونده فرستاده می‌شود و فرد باید در هر بار شنیدن اعلام کند. این اصوات در واقع تون هایی با فرکانس و زیر و بمی های مختلف 250، 500، 1000، 2000، 4000 و 8000 هرتز می‌باشند. به کمترین سطح شدتی که فرد بتواند هر یک از این صداها را بشنود آستانه گفته شده و با دسی‌بل (dB) نشان داده می‌شود. نتیجه‌ی این آزمایش بر روی برگه‌ای به نام ادیوگرام (که به آن گاها نوار گوش هم گفته می شود) رسم می‌شود.

 

شکل فوق ادیوگرام یک فرد با شنوایی طبیعی است.

ادیوگرام:

ادیوگرام، نموداری است که نشان دهنده میزان شنوایی قابل استفاده فرد و نیز میزان کم شنوایی او در هر گوش می باشد. اعداد موجود در بالای نمودار، در بازه 125 تا 8000 هستند. این اعداد، به فرکانس ها یا همان تون های با زیر و بمی مختلف صدا اشاره دارند.

بلندی صدا، برحسب واحدی به نام دسی بل اندازه گیری میشود.

ادیوگرام  شما "تصویری" از قدرت شنوایی تان است. این نمودار نشان می دهد قدرت شنوایی شما، چقدر با سطح نرمال تفاوت دارد و درصورت وجود کم شنوایی ، مشکل از کجاست. کم شنوایی، انواع و درجات مختلف دارد.

یک شنوایی شناس یا متخصص شنوایی می تواند به شما کمک کند تا تشخیص دهید که آیا کم شنوایی دارید یا خیر و با توجه به شدت و میزان ناشنوایی، راهکار مناسب را پیشنهاد کند.