آزمایشات شنوایی

آزمایش ادیومتری تن خالص (PTA)

هدف این آزمایش تعیین میزان کم شنوایی (ملایم، متوسط، شدید، عمیق) و تعیین...

اطلاعات بیشتر...

ادیومتری گفتاری

این آزمایش جهت تعیین میزان درک فرد از گفتار انجام می‌شود...

اطلاعات بیشتر...

تمپانومتری

این تست به ادیولوژیست این امکان را می دهد که از وضعیت گوش میانی و پرده گوش فرد آگاه شود

اطلاعات بیشتر...

گسیل های صوتی گوش(OAEs)

تست خاصی جهت ارزیابی عملکرد حلزون است...

اطلاعات بیشتر...

آزمون های الکتروفیزیولوژیک

برای افرادی که نمی توانند در آزمون های رفتاری با ما همکاری کنند، تست های آبجکتیو که...

اطلاعات بیشتر...